Mevzuatın öngördüğü şekilde ve iş yeri hekiminin talebi doğrultusunda çalışanların çeşitli test, ölçüm ve tahlillere tabi tutulması amaçlanmaktadır. Yapılan testler sonucunda iş yeri hekiminin uygun görmesi durumunda sağlık raporları doktorumuzun tarafından verilmektedir.

Revir Hizmeti; ilk yardım ve acil müdahale hizmetleri ile beraber koruyucu sağlık hizmetlerinin titizlikle sunulduğu sağlık üniteleridir.

İSG ASSİST bu anlamda çalışma şartları, alanında uzman sağlık personelleriyle birlikte her sektörden gelen tüm talepleri süratle ve profesyonel olarak gerçekleştirmektedir.

  • Pansuman
  • Küçük cerrahi müdehale
  • Acil yardım uygulamaları
  • Tansiyon ölçümü
  • Şeker ölçümü
  • Tetanoz aşısı