İSG ASSİST bünyesinde hizmet veren İşyeri hekimleri, İş Sağğı Ve Güvenliği Hizmetleri kapsamında; Çalışma ortamı ve sağlık gözetimini önemle yapar ve İş Kazalarına ve Meslek Hastalıklarına yol açabilecek riskleri belirler ve ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmaları büyük bir titizlikle yürütür.

İş Sağlığı ve Güvenliği kuruluna katılarak çalışma ortamı gözetimi ve işçilerin sağlık gözetimi ile ilgili danışmanlık yaparak önerilerde bulunur  ve alınan kararların uygulanmasını takip eder.

Kantin, yemekhane, yatakhane, kreş ve emzirme odaları ile soyunma odaları, duş ve tuvaletlerin bakımı ve temizliği konusunda gerekli kontrolleri yaparak tavsiyelerde bulunur.

İş sağlığı, hijyen, toplu koruma yöntemleri ve kişisel koruyucu donanımlar konularında tavsiyede bulunur takibini yapar.

İşyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi, iyileştirilmesi amacıyla gerekli aktiviteler konusunda işverene tavsiyelerde bulunur.

İş sağlığı ve güvenliği çalışmaları kapsamında işyerinde periyodik incelemeler yapmak ve risk değerlendirme çalışmalarına katılım sağlar.

İşyerinde sağlığa zararlı risklerin değerlendirilmesi ve önlenmesi ile ilgili mevzuata göre yapılması gereken koruyucu sağlık muayenelerini yapar,

İşin yürütümünde ergonomik ve psikososyal riskler açısından işçilerin fiziksel ve zihinsel kapasitelerini dikkate alarak iş ile işçinin uyumunu sağlar ve çalışma ortamındaki stres faktörlerinden korunmaları için araştırmalar yapar.

Gece postaları da dâhil olmak üzere işçilerin sağlık gözetimini yapar.

İşçilerin işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini  iş sağlığı ve güvenliği mevzuatında belirtilen aralıklarla düzenler  ve işyerinde muhafaza eder.

Sağlık sorunları nedeniyle işe devamsızlık durumlarında işe dönüş muayenesi yaparak eski işinde çalışması sakıncalı bulunanların mevcut sağlık durumlarına uygun bir işte çalıştırılmasını tavsiye etmek,

Bulaşıcı hastalıkların kontrolü için yayılmayı önleme ve bağışıklama çalışmaları yapar, portör muayenelerinin yapılmasını sağlar,

Sağlık gözetimi konusunda işçileri bilgilendirir, sağlık riskleri ve yapılan sağlık muayeneleri konusunda işçileri yeterli ve uygun şekilde bilgilendirir.